Aktuality

jún
09

Európska komisia zverejnila novú stratégiu s cieľom urobiť kultúru stredobodom európskych medzinárodných vzťahov

8.6.2016  Európska komisia zverejnila tlačovú správu, v ktorej uvádza informáciu o prijatí Stratégie pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Stratégia vznikla v spolupráci s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Úlohou stratégie bude podporiť kultúrnu kooperáciu medzi EU a jej partnerskými krajinami a tak prispieť ku globálnemu poriadku založenom na mieri, dodržiavaní zákona, slobode […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jún
08

30 miliónov eur sprístupnených pre slovenské startupy

Spoločnosť KPMG Slovensko zverejnila svoju tohtoročnú výročnú správu s názvom Startup Ecosystem Survey Slovakia 2016, v ktorej sa uvádza, že počas nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pre slovenské startupy investormi sprístupnených vyše 30 milíonov eur. Najväčší podiel investorov – až 72%, tvorí venture kapitál. 17% predstavujú biznis anjeli a zvyšných 11% sú banky. Zaujímavou informáciou je […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
19

medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti

v Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti. Jej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch. Na dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci pricestujú kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a umelci z Viedne, […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
okt
06

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil všetky podporené žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Do uzávierky výzvy dňa 7.8.2015 prišlo na adresu BSK viac než 230 právoplatných žiadostí, ktoré posudzovala nezávislá Rada BSK pre kultúru a umenie v zložení: Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU) Prof. PhDr. Zuzana Beňušková Csc. (etnologička, SAV) Dr. Phil. Maroš Borský (riaditeľ, Židovské komunitné múzeum) Rastislav Ballek (divadelný režisér) Peter Kerekes (filmový […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
okt
06

StartupAwards.sk Termín na zapojenie sa súťažných projektov je do 17. októbra do 23:59 hod.

Odštartoval v poradí už piaty ročník najväčšieho podujatia zameraného na inovácie a inovatívne firmy na Slovensku – StartupAwards.sk. Tento rok sa súťaž bude niesť v znamení osláv päťročného jubilea, pri ktorého príležitosti sa pozrieme na úspešné príbehy minulých účastníkov a pripomenieme si aj neúspechy na ich ceste za uskutočnením odvážnych vízií.  Slávnostné finále StartupAwards.sk sa […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
júl
23

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Výzva je otvorená do 7.8.2015. Dotácie budú poskytované v zmysle  VZN č. 6/2012 a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020. Žiadosti budú posudzovať odborní hodnotitelia pre jednotlivé oblasti kultúry a umenia a Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie. O poskytnutí dotácií rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (do 2.500.- EUR vrátane), alebo […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jún
10

Čo potrebuje kreatívny priemysel na Slovensku?

Nie sú to primárne peniaze, ale skôr porozumenie, dáta a iný prístup k podpore tvorby a kultúry.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
mar
07

PROJEKT DigiBIC

PROJEKT DigiBIC VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENY pre komerčné a výskumné organizácie, ktorým sa spoločne darí úspešne zavádzať digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Víťazi získajú peňažnú odmenu a úhradu výdavkov spojených s cestou na každoročný EBN kongres v Derry-Londonderry v dňoch 29.-31.5.2013. Na kongrese budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné aktivity pred špecialistami v oblasti investmentu, inovácie a business inkubátorov.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
01

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Creative industry forum si uplatnilo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
01

Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

Projekt StartupAwards.SK už druhý rok predstavuje začínajúcich podnikateľov v oblasti moderných technológii na Slovensku. Prvý ročník mal mimoriadne pozitívny ohlas, a preto sa organizátori rozhodli rozšíriť kategórie a okrem kategórii DIGITAL, pridali ďalšie tri SCIENCE, ART a SOCIETY.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP
Steelers jersey Steelers shop Pittsburgh Steelers jerseys NFL Steelers jerseys for sale LeVeon Bell Jersey Antonio Brown Jersey Ben Roethlisberger Jersey Seahawks Jersey Seahawks pro shop Seattle Seahawks jerseys Seahawks jerseys cheap Russell Wilson Jersey Marshawn Lynch Jersey Richard Sherman Jersey