Author: admin

mar
07

PROJEKT DigiBIC

PROJEKT DigiBIC VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENY pre komerčné a výskumné organizácie, ktorým sa spoločne darí úspešne zavádzať digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Víťazi získajú peňažnú odmenu a úhradu výdavkov spojených s cestou na každoročný EBN kongres v Derry-Londonderry v dňoch 29.-31.5.2013. Na kongrese budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné aktivity pred špecialistami v oblasti investmentu, inovácie a business inkubátorov.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
01

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Creative industry forum si uplatnilo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
01

Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

Projekt StartupAwards.SK už druhý rok predstavuje začínajúcich podnikateľov v oblasti moderných technológii na Slovensku. Prvý ročník mal mimoriadne pozitívny ohlas, a preto sa organizátori rozhodli rozšíriť kategórie a okrem kategórii DIGITAL, pridali ďalšie tri SCIENCE, ART a SOCIETY.

By admin | Aktuality
DETAIL
júl
06

Fake / Creativity [festival Bažant Pohoda 2012]

Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravilo pre návštevníkov festivalu Bažant Pohoda 2012 ďalšiu z diskusií o autorských právach. Kým v roku 2011 sa debata viedla v duchu hľadania hranice legálneho a zodpovedného kopírovania pre osobnú potrebu a prezentovania skúseností hostí z oblasti hudby a filmu.

By admin | Aktuality
DETAIL
jún
14

Európska aliancia kreatívneho priemyslu zasadala v Amsterdame

V Amsterdame stretli 25 členovia expertnej platformy ECIA, aby diskutovali o návrhoch pre lepšie využitie potenciálu kreatívneho priemyslu v Európe. Ide o platformu, iniciovanú Európskou komisiou (DG Industry and Enterprise), ktorej členmi sú zástupcovia veľkých európskych miest, reprezentanti niekoľkých pilotných projektov a 11 expertov, vybraných z celej Európy.

By admin | Aktuality
DETAIL
máj
18

Úspešný projekt Visible Data

V rámci festivalu Nová dráma uskutoční panelová diskusia v Batelier na Továrenskej 14 v Bratislave od 10.00 hod, ktorej cieľom je podnietiť spoločenskú debatu a hľadať styčné body medzi estetikou, kunsthistóriou a ďalšími umenovedami a spoločenskými vedami ako ekonómia, sociológia či manažment. K téme sa vyjadria aj zástupcovia medzinárodnej platformy Open Design Studio, ktorí odprezentujú svoj úspešný projekt Visible Data.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
09

Kooperačná burza „MODE 2012“ vo Viedni

Dňa 11. mája 2012 organizuje Rakúska hospodárska komora v kooperácii s jej platformou kreatívneho priemyslu www.creativespace.at a platformou AUSTRIANFASHION.NET v priestoroch MuseumQuartier Wien vo Viedni kooperačnú burzu „MODE 2012“

By admin | Aktuality
DETAIL
feb
28

Okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku

Na pôde British Council v Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Stretnutie zástupcov štátnej správy sa uskutočnilo na podnet generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR Stanislava Valla a prezidentky Fóra kreatívneho priemyslu Zory Jaurovej.

By admin | Aktuality
DETAIL
jan
02

Nový členovia Creative Industry Forum

Novými členmi Creative Industry Forum sa od 1. januára 2012 stali Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Asociácia nezávislých producentov a spoločnosť Neulogy, a.s., ktorá pôsobí v oblasti podpory infraštruktúry (vrátane podpory kreatívnych inkubátorov a start-up projektov).

By admin | Aktuality
DETAIL
nov
14

Medzinárodna konferencia & Trade Mission

Policies for Social Era Košice 2013, n.o. a European Creative Business Network; 8. – 9. decembera 2011 v Košiciach Medzinárodna konferencia & Trade Mission.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP