Author: admin

mar
07

PROJEKT DigiBIC

PROJEKT DigiBIC VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENY pre komerčné a výskumné organizácie, ktorým sa spoločne darí úspešne zavádzať digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Víťazi získajú peňažnú odmenu a úhradu výdavkov spojených s cestou na každoročný EBN kongres v Derry-Londonderry v dňoch 29.-31.5.2013. Na kongrese budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné aktivity pred špecialistami v oblasti investmentu, inovácie a business inkubátorov.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
01

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Creative industry forum si uplatnilo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
01

Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

Projekt StartupAwards.SK už druhý rok predstavuje začínajúcich podnikateľov v oblasti moderných technológii na Slovensku. Prvý ročník mal mimoriadne pozitívny ohlas, a preto sa organizátori rozhodli rozšíriť kategórie a okrem kategórii DIGITAL, pridali ďalšie tri SCIENCE, ART a SOCIETY.

By admin | Aktuality
DETAIL
júl
06

Fake / Creativity [festival Bažant Pohoda 2012]

Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravilo pre návštevníkov festivalu Bažant Pohoda 2012 ďalšiu z diskusií o autorských právach. Kým v roku 2011 sa debata viedla v duchu hľadania hranice legálneho a zodpovedného kopírovania pre osobnú potrebu a prezentovania skúseností hostí z oblasti hudby a filmu.

By admin | Aktuality
DETAIL
jún
14

Európska aliancia kreatívneho priemyslu zasadala v Amsterdame

V Amsterdame stretli 25 členovia expertnej platformy ECIA, aby diskutovali o návrhoch pre lepšie využitie potenciálu kreatívneho priemyslu v Európe. Ide o platformu, iniciovanú Európskou komisiou (DG Industry and Enterprise), ktorej členmi sú zástupcovia veľkých európskych miest, reprezentanti niekoľkých pilotných projektov a 11 expertov, vybraných z celej Európy.

By admin | Aktuality
DETAIL
máj
18

Úspešný projekt Visible Data

V rámci festivalu Nová dráma uskutoční panelová diskusia v Batelier na Továrenskej 14 v Bratislave od 10.00 hod, ktorej cieľom je podnietiť spoločenskú debatu a hľadať styčné body medzi estetikou, kunsthistóriou a ďalšími umenovedami a spoločenskými vedami ako ekonómia, sociológia či manažment. K téme sa vyjadria aj zástupcovia medzinárodnej platformy Open Design Studio, ktorí odprezentujú svoj úspešný projekt Visible Data.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
09

Kooperačná burza „MODE 2012“ vo Viedni

Dňa 11. mája 2012 organizuje Rakúska hospodárska komora v kooperácii s jej platformou kreatívneho priemyslu www.creativespace.at a platformou AUSTRIANFASHION.NET v priestoroch MuseumQuartier Wien vo Viedni kooperačnú burzu „MODE 2012“

By admin | Aktuality
DETAIL
feb
28

Okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku

Na pôde British Council v Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Stretnutie zástupcov štátnej správy sa uskutočnilo na podnet generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR Stanislava Valla a prezidentky Fóra kreatívneho priemyslu Zory Jaurovej.

By admin | Aktuality
DETAIL
jan
02

Nový členovia Creative Industry Forum

Novými členmi Creative Industry Forum sa od 1. januára 2012 stali Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Asociácia nezávislých producentov a spoločnosť Neulogy, a.s., ktorá pôsobí v oblasti podpory infraštruktúry (vrátane podpory kreatívnych inkubátorov a start-up projektov).

By admin | Aktuality
DETAIL
nov
14

Medzinárodna konferencia & Trade Mission

Policies for Social Era Košice 2013, n.o. a European Creative Business Network; 8. – 9. decembera 2011 v Košiciach Medzinárodna konferencia & Trade Mission.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP
Steelers jersey Steelers shop Pittsburgh Steelers jerseys NFL Steelers jerseys for sale LeVeon Bell Jersey Antonio Brown Jersey Ben Roethlisberger Jersey Seahawks Jersey Seahawks pro shop Seattle Seahawks jerseys Seahawks jerseys cheap Russell Wilson Jersey Marshawn Lynch Jersey Richard Sherman Jersey