Aktuality

júl
06

Fake / Creativity [festival Bažant Pohoda 2012]

Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravilo pre návštevníkov festivalu Bažant Pohoda 2012 ďalšiu z diskusií o autorských právach. Kým v roku 2011 sa debata viedla v duchu hľadania hranice legálneho a zodpovedného kopírovania pre osobnú potrebu a prezentovania skúseností hostí z oblasti hudby a filmu.

By admin | Aktuality
DETAIL
jún
14

Európska aliancia kreatívneho priemyslu zasadala v Amsterdame

V Amsterdame stretli 25 členovia expertnej platformy ECIA, aby diskutovali o návrhoch pre lepšie využitie potenciálu kreatívneho priemyslu v Európe. Ide o platformu, iniciovanú Európskou komisiou (DG Industry and Enterprise), ktorej členmi sú zástupcovia veľkých európskych miest, reprezentanti niekoľkých pilotných projektov a 11 expertov, vybraných z celej Európy.

By admin | Aktuality
DETAIL
máj
18

Úspešný projekt Visible Data

V rámci festivalu Nová dráma uskutoční panelová diskusia v Batelier na Továrenskej 14 v Bratislave od 10.00 hod, ktorej cieľom je podnietiť spoločenskú debatu a hľadať styčné body medzi estetikou, kunsthistóriou a ďalšími umenovedami a spoločenskými vedami ako ekonómia, sociológia či manažment. K téme sa vyjadria aj zástupcovia medzinárodnej platformy Open Design Studio, ktorí odprezentujú svoj úspešný projekt Visible Data.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
09

Kooperačná burza „MODE 2012“ vo Viedni

Dňa 11. mája 2012 organizuje Rakúska hospodárska komora v kooperácii s jej platformou kreatívneho priemyslu www.creativespace.at a platformou AUSTRIANFASHION.NET v priestoroch MuseumQuartier Wien vo Viedni kooperačnú burzu „MODE 2012“

By admin | Aktuality
DETAIL
feb
28

Okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku

Na pôde British Council v Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Stretnutie zástupcov štátnej správy sa uskutočnilo na podnet generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR Stanislava Valla a prezidentky Fóra kreatívneho priemyslu Zory Jaurovej.

By admin | Aktuality
DETAIL
jan
02

Nový členovia Creative Industry Forum

Novými členmi Creative Industry Forum sa od 1. januára 2012 stali Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Asociácia nezávislých producentov a spoločnosť Neulogy, a.s., ktorá pôsobí v oblasti podpory infraštruktúry (vrátane podpory kreatívnych inkubátorov a start-up projektov).

By admin | Aktuality
DETAIL
nov
14

Medzinárodna konferencia & Trade Mission

Policies for Social Era Košice 2013, n.o. a European Creative Business Network; 8. – 9. decembera 2011 v Košiciach Medzinárodna konferencia & Trade Mission.

By admin | Aktuality
DETAIL
júl
15

Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic

British Council Slovensko, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. v spolupráci so združením Creative Industry Forum v rámci viacročného projektu Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic, ktorého cieľom je popularizácia kreatívneho priemyslu zorganizovalo 9. júla 2011 v rámci festivalu Pohoda seminár s názvom Kopír[ajt]ovanie.

By admin | Aktuality
DETAIL
júl
04

Diskusia o autorských právach, filme a hudbe

Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravili pre návštevníkov festivalu Pohoda diskusiu o autorských právach, filme a hudbe. Diskusia je ďalšou aktivitou spoločného projektu zameraného na zmapovanie a podporu popularizácie kreatívneho priemyslu na Slovensku.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
23

Prečo kreatívna ekonomika ?

V Bratislave sa v piatok, 25. marca 2011 uskutoční seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika? Seminár má podporiť povedomie o dôležitosti kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP