Okruhlý stôl k téme crowdfunding na Slovensku

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach(TUKE) zapojených do projektu Crowd Streamzorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku. Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach. Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém: Aká je aktuálna

Start

End

Address

  View map

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach(TUKE) zapojených do projektu Crowd Streamzorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach.

Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém:

  1. Aká je aktuálna situácia crowdfundingu na Slovensku
  2. Vývoj crowdfundingu ako nástroja na participatívne rozpočtovanie verejných prostriedkov
  3. Iniciatívy Ministerstva financií SR
  4. Programy Crowd-Fund-Port z Interreg Central Europea Crowd Stream z Interreg Danube Programme

V rámci diskusie sme prišli k týmto záverom:

  1. diskusia o crowdfundingu má význam, pretože na Slovensku existuje relevantná skupina, ktorá ho využíva,
  2. na crowdfunding a najmä na legislatívne prostredie je potrebné pozerať cez optiku jeho minimálne základných foriem,
  3. má význam priniesť informácie o dobrých príkladoch v oblasti občianskeho crowdfundingu a crowdfundingu ako nástroja participatívneho rozpočtovania resp. spájania verejných a súkromných zdrojov a ďalej viesť diskusiu o týchto možnostiach crowdfundingu,
  4. pozitívna je iniciatíva Centra pre finančné inovácie MF SR  pod hlavičkou ktorého sa pripravuje materiál, ktorý bude mapovať situáciu na Slovensku, zavedie slovník pojmov a zameria sa na analýzu a potrebu nástrojov na podporu fintech nástrojov, vrátane legislatívnych riešení,
  5. Creative Industry Forum aj TUKE bude napomáhať vytvoreniu komunikačnej platformy a zdieľaniu informácií s cieľom popularizácie crowdfundingu, identifikovania problémov a hľadania riešení.

Reportáž z nášho stretnutia, ktorú pripravila TV JOJ, nájdete na portáli noviny.sk

 

 

MORE DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP
Steelers jersey Steelers shop Pittsburgh Steelers jerseys NFL Steelers jerseys for sale LeVeon Bell Jersey Antonio Brown Jersey Ben Roethlisberger Jersey Seahawks Jersey Seahawks pro shop Seattle Seahawks jerseys Seahawks jerseys cheap Russell Wilson Jersey Marshawn Lynch Jersey Richard Sherman Jersey