Účasť na združení môže mať formu člena fóra alebo pozorovateľa.

Členom fóra môže byť iba právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti kreatívneho priemyslu (individuálny člen) alebo ktorá združuje právnické osoby alebo fyzické osoby pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu (kolektívny člen).

Pozorovateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na činnosti fóra; pozorovateľ nie je oprávnený v orgánoch fóra hlasovať.

word-iconŽiadosť o prijatie vo formáte.doc

O prijatí za člena a pozorovateľa rozhoduje kolégium na základe žiadosti osoby, ktorá chce byť členom alebo pozorovateľom.

Žiadateľ o prijatie za člena sa stáva členom dňom uvedeným v uznesení kolégia o prijatí za člena.Žiadateľ o prijatie za pozorovateľa fóra sa stáva pozorovateľom dňom uvedeným v uznesení kolégia o prijatí za pozorovateľa.

Výšku ročného členského príspevku schvaľuje konvent.

Členovia

logo-anp

logo-magicbox

logo-magicbox

logo-neulogy

logo-pubres

logo-slovak-telekom

logo-tasr

logo-tipos

logo-towercom


Partneri

logo-sfc