Prečo kreatívna ekonomika?

CIF v spolupráci s British Council, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry uskutočnilo s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR, 23. marca 2011 v Bratislave seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika?

Start

End

CIF v spolupráci s British Council, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry uskutočnilo s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR, 23. marca 2011 v Bratislave seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika?

Príliš málo povzbudenia sa dostáva tvorivému duchu, vynaliezavosti a predstavivosti …

[Lord Smith of Finsbury, Bratislava 25. 3. 2011]

Hlavným cieľom bola podpora povedomia o dôležitosti kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore.

Seminár bo určený pre predstaviteľov samospráv a štátnej správy, ktorí môžu participovať na vytvorení mapovacej štúdie kreatívnej ekonomiky na Slovensku, ktorá má byť odrazovým mostíkom k posúdeniu vhodnosti politiky smerujúcej ku kreatívnej ekonomike.

Hlavným hosťom seminára bol Lord Chris Smith, ktorého meno je úzko spojené s rozmachom kreatívneho priemyslu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Christopher Robert Smith (Baron Smith of Finsbury) bol poslancom dolnej komory britského Parlamentu od 1983 do 2005, kedy odstúpil a následne bol vymenovaný natrvalo do Snemovne lordov; bol mu udelený titul Lord Smith of Finsbbury.

V období od 1997 do 2001 pôsobil ako minister kultúry, médií a športu a aj ako predseda Millennium Commission. S jeho pôsobením v týchto funkciách sa spája presadenie témy kreatívneho priemyslu ako zásadného ekonomického fenoménu. Z tohto pohľadu je významným aj jeho pôsobenie vo funkcii predsedu britskej Rady pre reklamu.

Od roku 2008 je predsedom Environment Agency, hosťujúcim profesorom pre kultúru a kreatívny priemysel na University of the Arts London a predsedom Wordsworth(-ovho) trustu. Okrem Lorda Smitha vystúpil aj vedúci odboru vývoja Ministerstva kultúry Estónska, Ragnar Siil (v súčasnosti už štátny tajomník), spoluautor mapovacej štúdie kreatívneho priemyslu v Estónsku, ktorý hovoril o príkladoch praktickej implementácie kreatívnej ekonomiky zo strednej a východnej Európy.

Vystúpila aj Natália Cehláriková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR, Peter Rozboril, generálny riaditeľ sekcie koordinácie údajovej základne Štatistického úradu SR, Jitka Kloudová, prorektorka pre vedu a výskum Paneurópskej vysokej školy a Ivan Štefunko, partner NEULOGY, a.s.

Viac informácií.

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP