Crowdfunding v slovenských podmienkach

V roku 2014 CIF participoval s Aspen Institute Prague o.p.s. a ďalšími partnermi v rámci V4 na projekte o crowdfundingu, ktorý bol financovaný z International Visegrad Fund.

Start

End

Crowdfunding je forma financovania, ktorá je postavená na platformách priameho spojenia/prepojenia tých, ktorí chcú svoje prostriedky investovať alebo darovať a tých, ktoré tieto prostriedky potrebujú na priame financovanie. Zapájanie verejnosti do financovania viac či menej, či vôbec verejne prospešných projektov nie je novodobým nápadom, avšak internet umožnil v tejto oblasti výnimočný rozvoj. Druhým momentom rozvoja bola finančná kríza, ktorá sťažila prístup k tradičným modelom úverových bankových aktivít.

Crowdfunding má mnoho podôb od jednoduchého darovania po rôzne formy investícií do vlastného kapitálu. V roku 2012 dosiahol objem prostriedkom investovaných prostredníctvom crowdfundingu v Európe 735 miliónov EUR, čo predstavuje odhadovaný nárast 65% v porovnaní s rokom 2011. Aktuálne jeden z najznámejších crowdfundingový portálov Kickstarter, ktorý vznikol v roku 2009 prekročil 3. marca 2014 hranicu 1 miliardy investovaných dolárov.

V poslednom štvrťroku 2013 Európska Komisia vyhlásila verejnú konzultáciu o crowdfundingu, ktorej cieľom je nájsť pridanú hodnotu opatrení EÚ na podporu európskeho crowdfundingu – vyhodnotenie konzultácií sa očakáva v prvom polroku 2014.

V roku 2014 CIF participoval s Aspen Institute Prague o.p.s. a ďalšími partnermi v rámci V4 na projekte o crowdfundingu, ktorý bol financovaný z International Visegrad Fund.

Cieľom projektu je získanie informácií o situácií a skúsenostiach na Slovensku, a to tak zo strany investorov/darcov alebo vytvorených platforiem ako aj subjektov, ktoré takýmto spôsobom financujú/majú záujem financovať svoje projekty. Ďalším cieľom je tieto skúsenosti komparovať s partnermi v rámci V4 a výstupy ďalej prezentovať.

26. 3. 2014 sa v KONTAKTe na Ventúrskej 12 v Bratislave konal okrúhly stôl o podmienkach slovenského crowdfundingu a slovenských projektoch financovaných prostredníctvom crowdfundingu.

pdf-iconZáznam z okrúhleho stola

Štúdiu o crowdfundingu krajin Vyšehradu a ďalšie informcáie o projekte môžete nájsť na tu..

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP