Zora Jaurová: Ekonomické opatrenia budú fungovať, keď sa v nich nájdu všetci

Zora Jaurová: Ekonomické opatrenia budú fungovať, keď sa v nich nájdu všetci

Ekonomické opatrenia, ktoré vláda predstavila, ešte nemajú presné kontúry a detaily, už teraz však vieme povedať, že mnohé ekonomické sektory sa v nich nenašli.

V Creative Industry Forum už vyše týždňa zbierame dáta a postrehy zo sektora kreatívnej ekonomiky a na základe nich je jasné, že ani časť týkajúca sa firiem, ani opatrenia pre živnostníkov a ľudí v slobodnom povolaní sa nedotknú veľkého množstva ľudí pracujúcich v tomto segmente. Ich problémy sú však rovnaké, aké majú aj iné firmy a SZČO pracujúci napríklad v službách či turizme.

Logika podpory, ktorú vláda predstavila, sa totiž zameriava na firmy s fyzickými prevádzkami a živnostníkov, ktorí majú plus-mínus pravidelné mesačné tržby. Čiže napríklad prevádzkovateľ galantérie alebo stánku s rýchlym občerstvením. Lenže veľká časť právnických osôb nemá fyzické „prevádzky“, ktoré by boli zavreté, ale poskytujú a predávajú služby ďalším subjektom.

Aj takéto firmy, ktoré napríklad pôsobia v oblasti mediálneho trhu, sú zamestnávateľmi a dnes zaznamenávajú obrovský prepad príjmov. Je preto veľmi dôležité neviazať opatrenia pre firmy v podobe kompenzácie mzdy zamestnancov na fyzické prevádzky, ale na výpadky príjmov v dôsledku krízovej situácie. A tiež neobmedzovať výšku podpory na menšie firmy.

Kreatívnu ekonomiku tvorí množstvo profesií a ekonomických činností, ktoré zaznamenali zo dňa na deň výpadok prakticky na nulu bez toho, aby im niekto „zavrel prevádzku“. Zvukári nemôžu pracovať, lebo sa nenakrúca, grafickí dizajnéri nemajú čo zalamovať, lebo sa zastavilo vydávanie kníh a nikto nezadáva bilbordy, poskytovatelia svetelnej techniky ju nemajú kam poskytovať, keďže sa nekonajú podujatia. U veľkej časti SZČO v (nielen) tejto časti ekonomiky zároveň nejde o výpadok tržieb, ktoré je možné verifikovať cez e-kasu, ale iných typov príjmov, ktoré nemajú pravidelný mesačný charakter a ich reálnu výšku je možné zistiť iba cez mesačný priemer ročných príjmov. Takže je nemožné preukázať ročný pokles tržieb v mesačnom porovnávaní s neukončeným rokom 2020.

V návrhoch chýbajú opatrenia, ktoré by pomohli preklenúť aktuálne problémy s cash flow, či zásadné riešenie daňových a odvodových povinností, ktoré sú dnes pre mnohých likvidačné. Bez toho, aby sme poznali detaily, môžeme s istotou povedať, že opatrenia budú administratívne náročné, ich detaily stále nie sú jasné a finančná pomoc nebude rýchla. My však potrebujeme okamžité a jasné kroky.

Opatrenia, ktoré vynechajú významnú časť ekonomických aktérov, nebudú efektívne a môžu spôsobiť ďalšie problémy. Na základe údajov zo sektora kreatívnej ekonomiky a opatrení, ktoré zavádzajú iné krajiny, sme okrem vyššie spomínaných opatrení pre firmy dokázali definovať efektívnejšie a jednoznačnejšie kroky, ktoré pokryjú oveľa zásadnejšie aj rôzne iné typy profesií pracujúcich ako SZČO. Mnohé z nich je možné vztiahnuť aj na jednoosobové s.r.o., ktoré tiež spĺňajú podmienku samozamestnávania.

Opatrenia pre SZČO a ľudí v slobodných povolaniach:

  • Zavedenie okamžitého zdaniteľného príspevku pre všetkých, ktorých podnikanie bolo znemožnené alebo výrazne obmedzené v dôsledku opatrení proti epidémii vo výške 80 percent z jednej dvanástiny priemerného daňového základu za posledné tri roky  (opatrenie je možné obmedziť hornou hranicou posudzovaného príjmu). Takéto opatrenie by bolo primeranejšie ku kompenzáciám poskytovaným zamestnávateľom a zamestnancom, bolo by plošné a realizovateľné daňovými úradmi, ktoré disponujú príslušnými dátami. Podobný systém zaviedli nedávno vo Veľkej Británii. (https://www.gov.uk/government/news/chancellor-gives-support-to-millions-of-self-employed-individuals )
  • Zrušenie povinnosti platiť sociálne a zdravotné odvody na tri a viac mesiacov.
  • Možnosť odkladu platby DPH a preddavkov na daň na tri a viac mesiacov.
  • Poskytnutie rýchlych bezúročných pôžičiek (na prevádzkové náklady) s odkladom platieb na minimálne šesť a viac mesiacov.
  • Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov na tri a viac mesiacov bez sankcií.

Akákoľvek pomoc, ktorá nebude veľmi rýchla, plošná a jednoznačne definovaná, je dnes prakticky zbytočná. Ak Slovensko nedokáže prijať opatrenia na úrovni európskych krajín, ktoré sa budú týkať všetkých ľudí, ostaneme na chvoste a môže sa nám to veľmi rýchlo vypomstiť.

Je preto veľmi dôležité, aby sa v návrhoch opatrení, ktoré pôjdu v utorok do parlamentu, našli naozaj všetci, ktorí to potrebujú. Je nevyhnutné doplniť do okruhu prijímateľov pomoci osoby a firmy, ktoré z nich pri aktuálnom znení vypadli. Len tak bude mať premiérom a predsedom parlamentu dnes často opakované „sme na jednej lodi“ naozaj obsah a zmysel.

 

Zdroj: Denník N