Crowd-Fund-Port

okt
21

Biatec č. 5/2017 – Crowdfunding ako nástroj kapitálového trhu EU

„Crowdfunding, patriaci medzi alternatívne finančné nástroje, vznikol ako dôsledok rozvoja finančných technológií. V rámci preskúmavania akčného plánu únie kapitálových trhov bola v prvej polovici roka 2017 zverejnená verejná konzultácia, ktorá má okrem iného priniesť odpoveď na otázku, ako môže Európska komisia podporiť ďalší rozvoj riešení FinTech v oblasti nebankového financovania. Cieľom únie je okrem iného […]

By ciforum | Aktuality . Crowd-Fund-Port
DETAIL
nov
07

Creative Industry Forum sa zapojilo do projektu CROWD-FUND-PORT 

Central European Crowd funding Support Project je spolupráca jedenástich partnerov z deviatich partnerských krajín Strednej Európy, zameraný na nevyužitý potenciál crowdfundingu pre malé a stredne veľké spoločnosti. Cieľom projektu je podporiť podnikateľsky orientované myslenie, ako aj zlepšiť finančnú a legislatívnu infraštruktúru pre crowdfunding/crowd-investing/crowd-financing v Strednej Európe. Projekt je taktiež zameraný na vybudovanie povedomia o výhodách […]

By ciforum | Aktuality . Crowd-Fund-Port
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP