Creative Industry Forum sa zapojilo do projektu CROWD-FUND-PORT 

Creative Industry Forum sa zapojilo do projektu CROWD-FUND-PORT 

Central European Crowd funding Support Project je spolupráca jedenástich partnerov z deviatich partnerských krajín Strednej Európy, zameraný na nevyužitý potenciál crowdfundingu pre malé a stredne veľké spoločnosti. Cieľom projektu je podporiť podnikateľsky orientované myslenie, ako aj zlepšiť finančnú a legislatívnu infraštruktúru pre crowdfunding/crowd-investing/crowd-financing v Strednej Európe. Projekt je taktiež zameraný na vybudovanie povedomia o výhodách crowdfundingu medzi investormi a širokou verejnosťou, s cieľom vytvoriť na Slovensku vhodné inštitučné prostredie.

Projekt je spolufinancovaný EFRR, Európskym fondom regionálneho rozvoja, program Interreg Centrálna Európa.

Pre viac informácií o projekte kliknite sem.