Mons 2015: Vyhodnotenie projektu

Mons 2015: Vyhodnotenie projektu

Organizácia KEA zverejnila finálne zhodnotenie projektu Mons 2015 – Európske hlavné mesto kultúry (Belgicko). Cieľom štúdie s názvom Demystifying the risk of cultural investment bolo ohodnotiť  dopad projektu spôsobom, ktorý nie je založený len na štandardných kvantitatívnych indikátoroch, ako napríklad počet vytvorených pracovných miesto alebo  nárast v návštevnosti, ale berie do úvahy aj faktory ako odozvu obyvateľov alebo dopad eventu  na imidž mesta a tvorbu strategických plánov do budúcnosti.

Priemerný ekonomický dopad sa odhaduje na 77 miliónov eur ročne v období rokov 2005 až 2015, s maximom viac ako 400 miliónov eur v roku 2015. V rámci projektu Mons 2015 sa v tomto období  vytvorilo v premiere 350 pracovných miest ročne.

Podla výsledkov prieskumu Mons 2015 zaznamenal rekordnú úroveň participácie zo strany obyvateľov. Až 90% opýtaných sa zapojilo aspoň do jedného z podujatí. Podľa 81% opýtaných Mons 2015 ponúkol bohatý a pestrý program a 77% účastníkov prieskumu sa zhodlo na tom, že projekt prilákal mnoho ľudí, ktorí bežne nevyhladávajú kultúrne podujatia. Najväčší úspech mal Mons 2015 medzi dospelými vo veku medzi 35 až 45 rokov (31%) a staršími ľuďmi nad 65 rokov (32%).

Mons 2015 prilákal celkom 2,1 milliónov návštevníkov a zaznamenal prevažne pozitívne hodnotenia týkajúce sa spokojnosti.  86% opýtaných  bolo spokojných s hodnotou, ktorú dostali za svoje peniaze.

Elektronickú verziu štúdie nájdete tu.