Výzva Ministerstva kultúry SR – Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch

Výzva Ministerstva kultúry SR – Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu  na predloženie žiadostí na  nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzva je zameraná na podporu prístupu k nehmotným aktivitám MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore za účelom tvorby pracovných miest.

Viac informácií a zoznam dokumentov potrebných k žiadosti nájdete tu.