Eventy

júl
0

Okruhlý stôl k téme crowdfunding na Slovensku

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach(TUKE) zapojených do projektu Crowd Streamzorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku. Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach. Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém: Aká je aktuálna situácia crowdfundingu na Slovensku Vývoj […]

By ciforum |
DETAIL
júl
0

Crowdfunding v slovenských podmienkach

V roku 2014 CIF participoval s Aspen Institute Prague o.p.s. a ďalšími partnermi v rámci V4 na projekte o crowdfundingu, ktorý bol financovaný z International Visegrad Fund.

By admin |
DETAIL
júl
0

Prečo kreatívna ekonomika?

CIF v spolupráci s British Council, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry uskutočnilo s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR, 23. marca 2011 v Bratislave seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika?

By admin |
DETAIL
júl
0

Sloboda tvorivosti [Freedom of Creativity]

Konferencia Sloboda tvorivosti [Freedom of Creativity] bola prvou konferenciou o kreatívnom priemysle na Slovensku, ktorá sa pokúsila o sumarizáciu skúseností a o pomenovanie vstupných vzťahov a údajov zo slovenskej reality. Konferencia, ktorej hlavným organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, sa uskutočnila 19. novembra 2009 v Design Factory v Bratislave.

By admin |
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP