Sloboda tvorivosti [Freedom of Creativity]

Konferencia Sloboda tvorivosti [Freedom of Creativity] bola prvou konferenciou o kreatívnom priemysle na Slovensku, ktorá sa pokúsila o sumarizáciu skúseností a o pomenovanie vstupných vzťahov a údajov zo slovenskej reality. Konferencia, ktorej hlavným organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, sa uskutočnila 19. novembra 2009 v Design Factory v Bratislave.

Start

End

Konferencia Sloboda tvorivosti [Freedom of Creativity] bola prvou konferenciou o kreatívnom priemysle na Slovensku, ktorá sa pokúsila o sumarizáciu skúseností a o pomenovanie vstupných vzťahov a údajov zo slovenskej reality. Konferencia, ktorej hlavným organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, sa uskutočnila 19. novembra 2009 v Design Factory v Bratislave.

Konferenciu otvorila vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová spolu s Ivom Mathém (rektor AMU, Praha), ktorý sa prihovoril v mene patróna konferencie Václava Havla. Konferenciu moderoval prezident Mediálneho inštitútu Andrej Zmeček. Konferencie sa zúčastnil aj Vladimír Šucha (riadite, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru a Peter Rozboril (riadite SOŠ ŠÚ SR) a Ján Figeľ.

Cieľom konferencie bolo prostredníctvom skúseností jej účastníkov nájsť odpovede alebo aspoň zúžiť oblasti hľadania odpovedí na otázky:

  1. Aké miesto majú jednotlivé oblasti (vzdelávanie/veda/výskum, umenie/kultúra, biznis) v kreatívnej ekonomike i špecificky v jednotlivých odvetviach kreatívneho priemyslu?
  2. Ako je možné dosiahnu efektívne prepojenia medzi jednotlivými oblasťami s cieľom optimálneho fungovania priemyslu ako celku?
  3. Aké základné predpoklady z hľadiska verejných politík je nutné dosiahnu, aby mohol nastať rozvoj kreatívnej ekonomiky?

Na konferencii sa mohli zúčastniť aj mimo bratislavskí účastníci prostredníctvom on-line
prístupu. On-line streaming všetkých panelov a fórum prebiehali na internetovej stránke konferencie.

Konferencia prebiehala súčasne v troch paralelných paneloch. Diskusiu v I. paneli o kreativite v oblastiach vzdelávania, vedy a výskum viedol Miroslav Kollár (panelisti Štefan Klein (Ateliér transport dizajnu VŠVU), Mária Bieliková, prodekanka pre výskum FIIT STU, Jakub Šimko, študent FIIT STU, Ivo Mathé, rektor AMU, Jitka Kloudová, prorektorka pre vedu a výskum BVŠP a Miroslav Beblavý z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.)

Diskusiu v II. paneli (umenie a kultúra) viedla Zora Jaurová (panelisti Ondrej Starinský (programový koordinátor NOS – OSF), Filip Kubiš (www.azyl.sk), Adriana Kronerová (INOUT STUDIO), fotografka Táňa Hojčová, Michal Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda, Dušan Bevilaqua, krajinár, vedecký tajomník Prognostického ústavu SAV). Aplikovanie kreativity v biznise skúmala Zuzana Mistríková s panelistami v III. paneli (panelisti Klemens Rossnagel (Design Research Audi AG, Audi group design), Eva Babitzová (gen. riaditeľka Rádia Expres a prezidentka Rady pre reklamu), Juraj Vaculík (CEO Vaculik Advertising), Ivan Štefunko (partner spoločnosti NEULOGY a.s.), Karol Fľak (riaditeľ sekcie stratégie a rozvoja podnikania TOWERCOM, Michal Diviš (Project Manager, Sekcia stratégie Slovak Telekom) a Marian Villaris (riaditeľ VERTEX Creation).

Viac informacii o konferencii.

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP