Bratislavská regionálna dotačná schéma: Výzvy na rok 2017

Bratislavská regionálna dotačná schéma: Výzvy na rok 2017

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) zverejnila výzvy na rok 2017. Lehota na predloženie žiadostí pre oblasti kultúra a turizmus je do 22.12.2016. V kategóriach rozvoj vidieka a šport a mládež je možné požiadať o dotáciu do 11.01.2017.

Viac informácií nájdete tu.