Biatec č. 5/2017 – Crowdfunding ako nástroj kapitálového trhu EU

Biatec č. 5/2017 – Crowdfunding ako nástroj kapitálového trhu EU

„Crowdfunding, patriaci medzi alternatívne finančné nástroje, vznikol ako dôsledok rozvoja

finančných technológií. V rámci preskúmavania akčného plánu únie kapitálových trhov

bola v prvej polovici roka 2017 zverejnená verejná konzultácia, ktorá má okrem iného

priniesť odpoveď na otázku, ako môže Európska komisia podporiť ďalší rozvoj riešení FinTech

v oblasti nebankového financovania. Cieľom únie je okrem iného vytvoriť optimálne prostre-

die pre investorov zo širokej verejnosti, aby s využitím finančných technológií mohli priamo

investovať vlastné finančné zdroje do podnikateľských, ale aj sociálnych projektov. Európska

komisia sa tak v súčasnosti zameriava na analýzu podmienok a potrieb prostredia, ako aj

na určenie vhodnej právnej regulácie. Tomuto cieľu by mal prispieť aj stredoeurópsky projekt

CROWD-FUND-PORT, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika. Projekt je financovaný

z programu Interreg Central Europe.“

 

Viac sa dočítate v najnovšom čísle časopisu Národnej Banky Slovenka Biatec č. 5/2017.