Pracovná ponuka: Slovenská inovačná a energetická agentúra – Konzultačné centrum Bratislava a Košice

Pracovná ponuka: Slovenská inovačná a energetická agentúra – Konzultačné centrum Bratislava a Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra hľadá pre projekt „Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku“ interných zamestnancov na plný pracovný úväzok do

Konzultačného  centra v Bratislave a v Košiciach

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za poskytovanie informácií malým a stredným podnikom z oblasti kreatívneho priemyslu o aktivitách národného projektu „Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku“
 • zodpovedá za poradenstvo a koordinuje proces konzultácií v oblasti špecifických otázok tvorby obchodných modelov a podpory tvorby kreatívnych sietí a klastrov v kontexte strategického rozvoja podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle
 • informuje o  aktuálnych aktivitách a podujatiach NP
 • zbiera informácie, názory a spätné väzby od subjektov kreatívneho priemyslu a spracováva vstupy do analýz, prieskumov a štúdií realizovaných v rámci NP
 • spolupracuje pri realizácii sektorovo orientovaných informačno-vzdelávacích podujatí a programov pre cieľové skupiny z oblasti kreatívneho priemyslu
 • vypracováva podklady a analýzy pre monitorovacie správy a iné dokumenty potrebné pre vyhodnocovanie efektívnosti implementácie NP
 • podľa pokynov priameho nadriadeného plní ďalšie úlohy, ktoré sú v súlade so zriaďovacou listinou SIEA a všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľ

Zamestnanecké výhody a benefity

 • zodpovedajúce finančné ohodnotenie
 • práca v stabilnej spoločnosti
 • práca v mladom kolektíve
 • odborný rast a podpora vzdelávania
 • možnosť sebarealizácie
 • príjemné pracovné prostredie
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

nerozhoduje

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Pokročilý (B1)

 

Počítačové znalosti – používateľ

MS Office – Excel, Word, Outlook . pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prehľad v oblasti podnikateľského prostredia, kreatívneho priemyslu, inovácií a nových trendov
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
 • tímová práca
 • analytické myslenie, flexibilita
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • anglický jazyk – úroveň B1

Životopis a iné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme považovať za dôverné a Vaše osobné údaje budeme spravovať, spracovávať a uchovávať v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.11.2017

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk