Do súťaže KAMERA 2017 je prihlásená takmer stovka diel

Do súťaže KAMERA 2017 je prihlásená takmer stovka diel

TLAČOVÁ SPRÁVA

Asociácia slovenských kameramanov (ASK) vyhlásila už po ôsmy raz súťaž o najlepší kameramanský výkon. Tvorcovia prihlásili 98 diel, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 29. novembra 2017 v Kine Lumière. Program podujatia KAMERA 2017 chce upriamiť pozornosť na túto profesiu a potrvá celý deň, filmárom ponúkne prehliadku, stretnutia a diskusie.  

Bez kameramana film nevznikne, musí ho niekto natočiť. Ide o najdôležitejšiu filmovú profesiu. Nosný je príbeh, jeho nositeľom je  herec a film je umenie, ktoré je zastrešené práve kamerou, cez ňu je vyrozprávaný príbeh, myšlienka a to celé je film. Inak by to bola literatúra či divadlo. Samozrejme s podporou všetkých ostatných filmových profesií,” povedal prezident ASK, kameraman Noro Hudec.

Súťažných je šesť kategórií: 1. hraná filmová tvorba, 2. televízny seriál, 3. dokumentárny film, 4. krátky film, 5. reklama a videoklip, 6. študentský film. O laureátoch rozhodne päťčlenná porota: kameramani Dodo Šimončič (predseda), Vladimír Holloš, Richard Žolko (zástupca Literárneho fondu), strihač Roman Varga a filmová publicistka Eva Križková.

Členovia asociácie udelia ešte dve ceny mimo súťaž: Cenu za technologický prínos a Cenu za celoživotné dielo.

Do dňa uzávierky, 17. októbra 2017 sa do súťaže prihlásilo presne 98 audiovizuálnych diel, z toho 10 celovečerných hraných filmov, 15 dokumentárnych filmov, 10 krátkych filmov, šesť televíznych seriálov, 37 reklám a videoklipov, 20 študentských filmov. Všetky prihlásené práce spĺňajú podmienky súťaže; vytvorili ich kameramani a kameramanky, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, prípadne inej národnosti, no s trvalým pobytom na Slovensku. Diela musia byť s ročením od decembra 2015 do konca novembra 2017.

Zmyslom súťaže KAMERA je podľa prezidenta asociácie upozorniť na tvorbu slovenských kameramanov, povýšiť ju na prehliadku ocenených prác a zároveň príležitosťou na odborné diskusie i menej formálne stretnutia. Navyše tým, že štatút súťaže dovoľuje prihlásiť aj dielo slovenského kameramana, kameramanky, ktoré vzniklo mimo Slovenska, bez slovenskej produkcie, dozvedáme sa tak o úspechoch domácich filmárov, na čo je dobré upozorniť.

Organizátorom podujatia je ASK, ceny súťaže KAMERA 2017 udeľuje asociácia v spolupráci s Literárnym fondom, partnermi podujatia sú Slovenský filmový ústavVysoká škola múzických umení. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Podujatie bude prístupné aj pre verejnosť.

Asociácia slovenských kameramanov má približne 40 členov všetkých generácií, od debutantov až po najstarších kameramanov, ktorí boli a sú zásadným vkladom do československej či slovenskej kinematografie, ako napríklad Stanislav Szomolányi, Dodo Šimončič, Ján Ďuriš, Vladimír Holloš, Ladislav Kraus. “Naša asocácia, to sú predovšetkým ľudia a to, čo vedia, čo vytvárajú, to sú ich skúsenosti, ktorými chcú prispievať do debaty a inšpirovať; to je podstata našej asociácie bez technologického či finančného zázemia,” doplnil prezident ASK Noro Hudec.

Svoje organizácie majú medzi filmármi aj strihači a producenti.

 

Zuzana Golianová                                                                                                     25. október 2017, Bratislava

PR manažérka súťaže KAMERA 2017