Asociáciu vysielateľov povedie najbližšie tri roky Marcel Grega

Asociáciu vysielateľov povedie najbližšie tri roky Marcel Grega

Vysielatelia si na pravidelnom zasadnutí členov Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), 46. kongres sa konal 24. októbra 2017, v ASTON Business hotel v Bratislave, zvolila nové vedenie.

Prezidentom sa stal Marcel GREGA (generálny riaditeľ Joj Group):
„Ďakujem veľmi pekne členom Asociácie za prejavenú dôveru. Je to pre mňa cťou a rovnako záväzkom úspešne presadiť dôležité témy, ktoré nás v budúcnosti čakajú“, konštatoval Marcel Grega.

Viceprezidentom pre televíznu sekciu sa stal Matthias SETTELE (generálny riaditeľ TV Markíza), viceprezidentom pre rádiovú sekciu Ivan ANTALA (generálny riaditeľ Rádia EXPRES).

Členmi Rady Asociácie sú Rastislav DUTKA (FUN Rádio), Tatiana ĎURICOVÁ (EUROPA 2), Juraj SPUCHĽÁK (Rádio Lumen), Rastislav LEHOTSKÝ (Rádio SiTy), Igor ČEKIRDA (TV TA3), Tomáš KAPUSTA (JEMNE).

V tomto zložení budú pôsobiť najbližšie trojročné funkčné obdobie (október 2017 – október 2020).

Asociácia na jesennom kongrese ďalej prijala troch nových členov, spoločnosti:
Rádio KISS, s. r. o., (Rádio KISS);
Trnavská produkčná, s. r. o., (Trnavské rádio)
Winter Media, s. r. o., (Rádio Piešťany).

Celkom tak aktuálne reprezentuje devätnásť členov na poli súkromného rádiového a televízneho vysielania (16 rádií a 3 televízne stanice), aktuálny zoznam členov je na www.anrts.sk.

Ako Asociácia nezávislých rozhlasových staníc (ANRTS), existuje od roku 1992, na podporu duálneho vysielania v SR a jej cieľom bolo hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového vysielania. V roku 1997 Asociácia zmenila názov do dnešnej podoby po prijatí televíznych členov. Mimo iné zastupuje súkromných vysielateľov smerom k štátnej správe, predovšetkým pri lobingu súvisiacom so zmenou legislatívy, či autorským zväzom.