PwC & Crowdfunding Center: Ženy dosahujú cieľe svojich crowdfundigových kampaní častejšie ako muži

PwC & Crowdfunding Center: Ženy dosahujú cieľe svojich crowdfundigových kampaní častejšie ako muži

 

Spoločnosť PwC v spolupráci s Crowdfunding Center zverejnila spoločnú  správu s názvom  Women Unbound: Crowdfunding – Unleashing Female Entreprenuerial Potential, pripravenú na základe dát zozbieraných počas dvoch rokov  z deviatich crowdfundingových platforiem zameraných na crowdfunding na báze odmeny. Podľa tejto správy crowdfudingové kampane riadené ženami dosiahnu svoj cieľ častejšie ako tie, ktoré  vedú muži.

Závery:

  • Kampane riadené ženami v rokoch 2015 a 2016 boli o 32% úspešnejšie ako tie, ktoré boli  riadené mužmi,  a to v širokom diapazone sektorov.
  • V priemere každý jednotlivec prispieva ženám sumou $87 a mužom sumou $83.
  • Aj v sektoroch, kde majú dominanciu muži ( napr. technológie), v ktorých na každú kampaň riadenú ženou pripadá 9 kampaní riadených mužmi, boli projekty žien úspešnejšie.
  • Crowdfundingu na báze odmeňovania sa podľa štúdie darí najlepšie v USA a vo Veľkej Británii. V oboch krajinách dosiahlo svoj cieľ 20% kampaní riadených mužmi, zatiaľ čo „ženské“ kampane mali 24% úspešnosť v USA a 26% úspešnosť vo Veľkej Británii.
  • Aj napriek týmto výsledkom využívajú muži crowdfunding oveľa viac ako ženy a ich projekty tiež získavajú podstatne väčší objem príspevkov ako projekty ich kolegýň. Až 89 kampaní, ktorým sa podarilo získať viac ako 1 milión dolárov, bolo vedených mužmi, zatiaľ čo ženy mali na svedomí iba 11% takýchto veľkých projektov.

 

Správa: WomenUnbound