Bratislavský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Výzva je otvorená do 7.8.2015.

Dotácie budú poskytované v zmysle  VZN č. 6/2012 a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020. Žiadosti budú posudzovať odborní hodnotitelia pre jednotlivé oblasti kultúry a umenia a Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie. O poskytnutí dotácií rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (do 2.500.- EUR vrátane), alebo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na návrh dotačnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (nad 2.500.- EUR).

O dotáciu možno žiadať v nasledovných oblastiach:

1. Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva

2. Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry

3. Podpora pamäťových aktivít a činností

4. Podpora divadla a tanca

5. Podpora audiovizuálneho umenia

6. Podpora literatúry

7. Podpora výtvarného umenia

8. Podpora hudobného umenia

9. Podpora medziodborových umeleckých aktivít

Viac informácií nájdete na http://www.region-bsk.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-bratislavskej-regionalnej-dotacnej-schemy-na-podporu-kultury-554189.aspx

.