Creative Visegrad: City, Culture and Public Space

Creative Visegrad: City, Culture and Public Space

Inštitút Aspen Praha v spolupráci s partnermi z Creative Industry Forum, maďarským Centrom súčasnej architektúry a Nadáciou Res Publica zverejnila štúdiu s názvom Creative Visegrad: City, Culture, and Public Space, ktorá  skúma  využitie kreatívneho priemyslu a konceptu takzvaného kreatívneho placemakingu, predpisov týkajúcich sa verejného priestoru, ako aj ekonomickej hodnoty kultúry v krajinách V4.

Autori štúdie prišli k záveru, že verejné inštitúcie prestali vnímať umenie a kultúru len z hľadiska podpory turizmu, ale čoraz viac začali tomuto sektoru pripisovať schopnosť generovať sociálny kapitál a udržateľný rast.  Podiel kreatívneho a kultúrneho priemyslu v krajinách V4 sa neustále zvyšuje a momentálne sa pohybuje medzi 2% až 4%. Výskumníci identifikovali snahu zmapovať kultúrny a kreatívny priemysel na tomto území, čo by mohlo dopomôcť k tvorbe nových efektívnych predpisov a zákonov. Kreatívny placemaking napomáha k plnohodnému využitiu prázdnych verejných priestorov a ich sprístupneniu verejnosti a tak jednoznačne napomáha k zlepšeniu života v komunite. Aj napriek tomu  však veľa oficiálnych dokumentov zostalo len pri adaptovaní sa na nový kreatívny žargón bez prehodnotenia svojich rozpočtov a plánov týkajúcich sa rozvoja kreatívneho priemyslu.

Pre viac informácií alebo elektronickú verziu štúdie na stiahnutie kliknite sem.