Crowdfunding4Culture  – Prieskum

Crowdfunding4Culture – Prieskum

V januári 2016 bol spustený projekt financovaný Európskou Úniou s názvom Crowfunding4Culture, ktorého cieľom je identifikovať tie najlepšie spôsoby využitia crowdfundingu pre kultúrny a kreatívny sektor priemyslu. Jedným zo spôsobom získavania informácií, ktoré Európskej komisii pomôžu determinovať perspektívnosť crowdfundingu pre kultúrne organizácie a kreatívnych profesionálov, sú aj 4 prieskumy, do ktorých sa teraz môže zapojiť každý, kto spadá do jednej z  nižšie uvedených cieľových skupín.

Cieľové skupiny:

  • legislatíva
  • investori
  • platformy
  • kultúrne organizácie a kreatívni profesionáli.

Čo je crowdfunding?

Crowdfunding je spôsob financovania projektu alebo organizácie založený na získavaní príspevkov   od množstva rôznych ľudí. Popularita tejto formy financovania v posledných rokoch podstatne vzrástla, čo je dôvodom vzniku projektu Crowdfunding4culture, ktorý sa snaží odpovedať na otázky  typu: aké je využitie crowdfundingu pre kultúrny a kreatívny sektor, ako si vybrať tú správnu platformu, aké typy financií sa dajú získať cez crowdfunding, čím sa riadiť pri zriaďovaní crowdfundingovej kampane, dá sa crowdfunding spojiť s verejnými grantami alebo súkromným sponzorstvom a veľa daľších.

Termín na zapojenia sa do prieskumov je do 31.7.2016.

zdroj: crowdfunding4culture.eu