Nový vzdelávací program Digitálna garáž od Google

Nový vzdelávací program Digitálna garáž od Google

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom tlačovej správy informoval, že spoločnosť Google v spolupráci s alianciou SAPIE včera zahájila projekt s názvom Digitálna garáž, pod záštitou podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Ide o vzdelávací program, určený predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí máju záujem dosiahnuť lepšiu digitálnu gramotnosť a tak zvýšit svoje šance na pracovnom trhu, alebo získať skúsenosti pre vlastné podnikanie. Školenia budú prebiehať formou prednášok, no súčasťou projektu je aj online vzdelávacia patforma, ktorá je k dispozícii každému, kto chce docieliť kariérny rast pomocou internetu.

Pre každého užívateľa online platformy bude na základe jeho zručností a cieľov zadarmo vytvorený osobný vzdelávací plán pozostávajúci z 23 hlavných tém a desiatok lekcií. Úvodné lekcie oboznámia užívateľa so základnými aspektami sveta internetu a daľšie mu priblížia konkrétne oblasti, ako napríklad online marketing, podnikanie v zahraničí, či elektronický predaj.