Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

17. apríl 2009 [Bratislava] Zasadnutie pracovnej skupiny pre implementáciu Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá pôsobí pri Ministerstve kultúry SR. MK SR na tomto zasadnutí pripomienky CIF neakceptovalo.

Materiály na stiahnutie:

  • Návrh zákona predložený pracovnej skupine Ministerstvom kultúry SR
  • Pripomienky CIF k predloženému návrhu zákona
  • Upravené znenie predloženého návrhu, ak by boli pripomienky CIF akceptované

.