Štúdia: The Value and Values of Culture

Štúdia: The Value and Values of Culture

Culture Action Europe v spolupráci s Budapest Observatory a ostatnými partnermi CAE pripravili novú štúdiu s názvom The Value and Values of Culture, ktorej cieľom je zhodnotiť vplyv kultúry v rôznych oblastiach politík EÚ.

 

Hlavné výstupy:

  • KULTÚRA A DEMOKRACIA: Európska rada zaznamenala v roku 2017 silnú koreláciu medzi kultúrou a demokraciou. Kultúrna účasť dáva ľuďom možnosť spoznať nové názory, získať skúsenosti a nápady, čím prispieva k vyššej tolerancii, otvorenosti a rešpektu voči druhým, ako aj k posilňovaniu demokratických princípov a hodnôt.
  • KULTÚRA A VZDELÁVANIE: Výskum ukázal, že osvetové projekty realizované múzeami predstavujú efektívny spôsob ako sprístupniť kultúru v oblastiach s vysokou mierou deprivácie, pretože v deťoch podporujú chuť učiť sa a nadobúdať nové vedomosti a zručnosti. Budovanie prierezových zručností prostredníctvom kultúrnej účasti napomáha jednotlivcom dosiahnuť rôzne ciele a zvyšuje potenciál ich zamestnateľnosti.
  • KULTÚRA, SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ, ROVNOSŤ A ROZMANITOSŤ: Podľa výsledkov štúdie kultúrna účasť posilňuje spoločenský kapitál, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri budovaní sociálnej súdržnosti.
  • KULTÚRA A BLAHOBYT OBČANOV: Prieskum Eurostatu ukazuje, že akonáhle dôjde k naplneniu základných potrieb, kultúra sa stáva jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť a šťastie občanov.
  • KULTÚRA A EKONOMIKA: Európa patrí medzi lídrov v kultúrnom turizme. Globálne tvoria príjmy z kultúrneho turizmu asi 40% celkových príjmov z turizmu ako takého, no kultúrne inštitúcie, ako napr. múzea dostanú menej ako 4% z príjmu, ktorý vygenerujú.

 

Celú verziu štúdie na stiahnutie nájdete tu.