Súťaž: Národná cena za dizajn 2018

Súťaž: Národná cena za dizajn 2018

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2016 do 31.12.2017  v troch kategóriách:

– profesionálny dizajn,

– študentský dizajn,

– dizajn s pridanou hodnotou.

 

 

 

 

Záujemcovia o účasť v súťaži sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom online systému od 1. marca 2018. Prihlásené diela budú hodnotené odbornou porotou v mesiaci jún 2018. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2018, výstava finalistov bude prístupná verejnosti v mesiacoch október – november 2018.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Organizátorom súťaže je Slovenské centrum dizajnu.

Viac informácií.