UK: Create Together – nová stratégia kreatívneho priemyslu

UK: Create Together – nová stratégia kreatívneho priemyslu

Britský Creative Industry Council v spolupráci s vládnymi organizáciami zverejnil novú stratégiu kreatívneho priemyslu s názvom Create Together, zameranú na crossindustriálnu spoluprácu. Medzi cieľmi novej stratégie založenej na pôvodnom dokumente Create UK z roku 2014 je získať pre kreatívny priemysel uznanie a podporu  od všetkých zložiek britskej vlády, spolupracovať s regionálnymi orgánmi na  vývoji stratégie pre rast kreatívneho priemyslu, ako aj vytvoriť priestor pre šírenie informácií o britskom kreatívnom priemysle.

Zdroj: The Creative Industries UK