Zasadnutie Konventu fóra 2010

Zasadnutie Konventu fóra 2010

14. apríla 2010 [Bratislava] Zasadnutie Konventu fóra, ktorý prijal Výročnú správu za rok 2009 a Plán činnosti CIF na rok 2010.

Materiály na stiahnutie:

  • výročná správa
  • plán činnsti

.