Prečo kreatívna ekonomika?

CIF v spolupráci s British Council, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry uskutočnilo s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR, 23. marca 2011 v Bratislave seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika?

Start

End

Address

  View map

CIF v spolupráci s British Council, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry uskutočnilo s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR, 23. marca 2011 v Bratislave seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika?

Príliš málo povzbudenia sa dostáva tvorivému duchu, vynaliezavosti a predstavivosti …

[Lord Smith of Finsbury, Bratislava 25. 3. 2011]

Hlavným cieľom bola podpora povedomia o dôležitosti kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore.

Seminár bo určený pre predstaviteľov samospráv a štátnej správy, ktorí môžu participovať na vytvorení mapovacej štúdie kreatívnej ekonomiky na Slovensku, ktorá má byť odrazovým mostíkom k posúdeniu vhodnosti politiky smerujúcej ku kreatívnej ekonomike.

Hlavným hosťom seminára bol Lord Chris Smith, ktorého meno je úzko spojené s rozmachom kreatívneho priemyslu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Christopher Robert Smith (Baron Smith of Finsbury) bol poslancom dolnej komory britského Parlamentu od 1983 do 2005, kedy odstúpil a následne bol vymenovaný natrvalo do Snemovne lordov; bol mu udelený titul Lord Smith of Finsbbury.

V období od 1997 do 2001 pôsobil ako minister kultúry, médií a športu a aj ako predseda Millennium Commission. S jeho pôsobením v týchto funkciách sa spája presadenie témy kreatívneho priemyslu ako zásadného ekonomického fenoménu. Z tohto pohľadu je významným aj jeho pôsobenie vo funkcii predsedu britskej Rady pre reklamu.

Od roku 2008 je predsedom Environment Agency, hosťujúcim profesorom pre kultúru a kreatívny priemysel na University of the Arts London a predsedom Wordsworth(-ovho) trustu. Okrem Lorda Smitha vystúpil aj vedúci odboru vývoja Ministerstva kultúry Estónska, Ragnar Siil (v súčasnosti už štátny tajomník), spoluautor mapovacej štúdie kreatívneho priemyslu v Estónsku, ktorý hovoril o príkladoch praktickej implementácie kreatívnej ekonomiky zo strednej a východnej Európy.

Vystúpila aj Natália Cehláriková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR, Peter Rozboril, generálny riaditeľ sekcie koordinácie údajovej základne Štatistického úradu SR, Jitka Kloudová, prorektorka pre vedu a výskum Paneurópskej vysokej školy a Ivan Štefunko, partner NEULOGY, a.s.

Viac informácií.

MORE DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP
Steelers jersey Steelers shop Pittsburgh Steelers jerseys NFL Steelers jerseys for sale LeVeon Bell Jersey Antonio Brown Jersey Ben Roethlisberger Jersey Seahawks Jersey Seahawks pro shop Seattle Seahawks jerseys Seahawks jerseys cheap Russell Wilson Jersey Marshawn Lynch Jersey Richard Sherman Jersey