Ambície a aktivity združenia

Ambície a aktivity združenia

20. október 2008 [Bratislava] Tlačová konferencia Fóra kreatívneho priemyslu, ktorou fórum informovalo o cieľoch a ambíciách združenia, ako aj o aktivitách, ktoré Fórum kreatívneho priemyslu vyvíja.

Materiály na stiahnutie:

  • tlačová správa tlačová správa
  • prílohy k tlačovej správe prílohy k tlačovej správe

.