Creative Industry Forum

Creative Industry Forum

3. september 2008 [Bratislava] Zakladajúci členovia na ustanovujúcom konvente založili Creative Industry Forum ako profesijnú organizáciu kreatívneho priemyslu. Prezidentkou fóra sa stala Dagmar Straková..