Bratislava:  Konferencia o podpore a rozvoji talentu

Bratislava: Konferencia o podpore a rozvoji talentu

V dňoch 12. až 13. septembra 2016 sa v Bratislave v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ uskutoční medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu určenú pre odbornú diskusiu, ktorej hlavnou témou bude podpora talentu a nadania s dôrazom nielen na oblasť akademického vzdelávania, ale aj na zvyšovanie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu.

Viac informácií.