VSG: Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017

VSG: Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017

Východoslovenská galéria vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017. Vyplnené formuláre žiadostí o zaradenie výstavného projektu do výstavného programu VSG pre rok 2017, môžete posielať na poštovú adresu:

Východoslovenská galéria

Hlavná 27

040 01 Košice

Prihlásiť sa je možné do 30.9.2016.
Viac informácií.