Kreatívna Európa: Nájdite si partnera a získajte funding

Kreatívna Európa: Nájdite si partnera a získajte funding

 

Kreatívna Europa podporuje medzinárodné výmeny a spoluprácu. Na získanie financovania v rámci programov European Networks, Cooperation Projects alebo European Platforms je potrebná spolupráca s partnermi, ktorých je možné získať viacerými spôsobmi. Jednou z možností sú napríklad rôzne podujatia, festivaly a konferencie s medzinárodnou alebo európskou témou, či zapojenie sa do niektorej z takzvaných európskych sietí kultúrnych a kreatívnych organizácií.

Viac informácií nájdete na creativeeuropeuk.eu