Bratislava: Smart Twins Bratislava a Viedeň, 8. júl

Bratislava: Smart Twins Bratislava a Viedeň, 8. júl

 

Mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Solved predstavujú odborné podujatie pre verejnosť s názvom „SMART TWINS Bratislava a Viedeň“, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2016 v Starej tržnici v Bratislave. Cieľom podujatia je priblížiť koncepciu Smart twins Bratislava a Viedeň odbornej verejnosti, mimovládnym organizáciám, ako aj aktívnym členom a iným záujemcom a neskôr ich zapojiť do procesu tvorby implementačnej mapy.

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa na stránle eventbrite najneskôr do 4. júla. Účasť na podujatí je bezplatná.