Porovnanie kreatívnych ekonomík Kanady, Veľkej Británie a USA

Porovnanie kreatívnych ekonomík Kanady, Veľkej Británie a USA

Anglická organizácia NESTA vydala novú správu, v ktorej sa zaoberá kreatívnym priemyslom a kreatívnymi mestami v USA, Veľkej Británii (UK) a Kanade, teda v troch krajinách s najvyspelejšími svetovými ekonomikami. Pri výskume, Max Nathan, Tom Kemeny, Andy Prett a Greg Spencer, zobrali do úvahy veľkosť, rast a geografiu kreatívneho zamestnania.

Výsledky ukázali, že kreatívna ekonomika USA je vo všeobecnosti najväčšia, pretože zamestnáva zhruba 14 miliónov ľudí v porovnaní s 2,5 miliónov v UK a 2,24 miliónov v Kanade. Avšak v Kanade vytvára kreatívna ekonomika až 13% pracovných miest, teda viac ako v USA (9,5%), alebo v UK (8%).

V Kanade tvorí kreatívny priemysel 8,2% celkového priemyslu, v porovnaní so 7,1% v USA a 5,4% v UK. Na druhej strane, v UK priemysel všeobecne zamestnáva najviac ľudí s kreatívnou náplňou práce.  

Kanada má najväčší počet kreatívnych pracovníkov v nekreatívnom priemysle (5,1%), nasleduje UK s 3,3% a USA s 2,7%.

UK má najviac (52,3%) takzvaných kreatívnych špecialistov, teda ľudí, ktorých náplň práce je kreatívna a taktiež pracujú v kreatívnom priemysle. Na druhom mieste je Kanada s 34,7% a ako posledné sa v tomto smere umiestnili Spojené štáty s 27,4%.

Vo všetkých troch krajinách sú medzi najväčšími sektormi priemyslu IT a softvér, reklama a marketing, vydavateľstvo, film, TV, rádio, fotografia, hudba, vizuálne umenie a architektúra.

Reklama, marketing a architektúra tvoria relatívne veľkú časť kreatívnej ekonomiky v USA a Kanade, no design, film, TV, video, rádio, fotografia, IT a softvér vedú v UK.

Čo sa týka geografie, New York City s 1,2 milliónom kreatívnych pracovných miest je jednoznačne mesto s najväčsou kreatívnou ekonomikou. Jeho kreatívna pracovná sila prekonáva kreatívnu pracovnú silu Londýna viac ako dvojnásobne.

Zdroj: CityLab