Bratislavský samosprávny kraj zverejnil všetky podporené žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil všetky podporené žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Do uzávierky výzvy dňa 7.8.2015 prišlo na adresu BSK viac než 230 právoplatných žiadostí, ktoré posudzovala nezávislá Rada BSK pre kultúru a umenie v zložení:
Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU)
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková Csc. (etnologička, SAV)
Dr. Phil. Maroš Borský (riaditeľ, Židovské komunitné múzeum)
Rastislav Ballek (divadelný režisér)
Peter Kerekes (filmový režisér, dokumentarista)
Michal Hvorecký (spisovateľ)
Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. (teoretička a historička umenia, SNG)
Mgr. Adrian Rajter (muzikológ)
Fedor Blaščák (filozof a kurátor)
Rada BSK pri svojich hodnoteniach brala do úvahy aj nezávislé hodnotenia celkom 11-tich hodnotiteľov v 9-tich oblastiach. Žiadosti, ktoré Rada odporučila podporiť sumou nad 2.500 EUR podliehajú schváleniu Zastupiteľstva BSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.9.2015. Žiadosti, ktoré Rada BSK pre kultúru a umenia odporučila podporiť sumou do 2.500 EUR, sa predseda BSK Ing. Pavol Frešo rozhodol schváliť v zmysle odporúčaní Rady. Nižšie zverejňujeme zoznam žiadostí, ktoré budú podporené. Všetkých žiadateľov budeme v krátkom čase kontaktovať.

.