medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti

medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti

v Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti. Jej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch. Na dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci pricestujú kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a umelci z Viedne, Prahy, Brna, Plzne, Ľubľany, Rigy, Košíc a podobne. Súčasťou programu bude aj PechaKucha Night. Hlavným organizátorom je A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru, ide o jeden z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.

Viac informácii nájdete na stránke www.kulturaamesto.sk.

 .