30 miliónov eur sprístupnených pre slovenské startupy

30 miliónov eur sprístupnených pre slovenské startupy

Spoločnosť KPMG Slovensko zverejnila svoju tohtoročnú výročnú správu s názvom Startup Ecosystem Survey Slovakia 2016, v ktorej sa uvádza, že počas nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pre slovenské startupy investormi sprístupnených vyše 30 milíonov eur. Najväčší podiel investorov – až 72%, tvorí venture kapitál. 17% predstavujú biznis anjeli a zvyšných 11% sú banky. Zaujímavou informáciou je aj to, že na Slovensku dopyt investorov presahuje počet startupov vo všetkých oblastiach.

V správe sa uvádza, že až 75% investorov sa zaujíma o oblasť finančných technológií, no medzi slovenskými startupmi má FinTech zastúpenie len 7%. Naopak, najviac startupov sa venuje  business službám (23%) a hardvéru (18%), do ktorých ma záujem investovať však len 25% investorov.

Čo sa týka hodnotenia startupov, ukázalo sa, že pre investorov je najdôležitejšia kvalita tímu. Predajný potenciál skončil až na treťom mieste.

Zo štúdie vyplýva, že najväčšia časť slovenských startupov, teda 42%, sa nachádza v rannom štádiu vývoja. Pre Slovákov je to pozitívna správa, pretože až 75% percent investorov má záujem investovať práve do projektov vo fáze beta verzie/ prototypu.

Viac informácií nájdete na startupers.sk.