Európska komisia zverejnila novú stratégiu s cieľom urobiť kultúru stredobodom európskych medzinárodných vzťahov

Európska komisia zverejnila novú stratégiu s cieľom urobiť kultúru stredobodom európskych medzinárodných vzťahov

8.6.2016  Európska komisia zverejnila tlačovú správu, v ktorej uvádza informáciu o prijatí Stratégie pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Stratégia vznikla v spolupráci s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Úlohou stratégie bude podporiť kultúrnu kooperáciu medzi EU a jej partnerskými krajinami a tak prispieť ku globálnemu poriadku založenom na mieri, dodržiavaní zákona, slobode prejavu, vzájomnom porozumení a na rešpektovaní fundamentálnych hodnôt.

Podľa Európskej komisie je kultúra  dôležitou súčasťou zahraničnej politiky Únie. Kultúra môže napomôcť k riešeniu globálnych problémov akými sú imigrácia alebo radikalizácia, ako aj k ekonomickému vzrastu, hlavne vďaka kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu, turizmu a malým a stredným podnikateľom.

V správe sa taktiež uvádza, že Komisia má v pláne podať návrh na organizáciu Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

zdroj: europa.eu