Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic

Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic

15. júla 2011 [Bratislava] British Council Slovensko, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. v spolupráci so združením Creative Industry Forum v rámci viacročného projektu Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic, ktorého cieľom je popularizácia kreatívneho priemyslu zorganizovalo 9. júla 2011 v rámci festivalu Pohoda seminár s názvom Kopír[ajt]ovanie..