Diskusia o autorských právach, filme a hudbe

Diskusia o autorských právach, filme a hudbe

4. júl 2011 [Trenčín – Letisko] Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravili pre návštevníkov festivalu Pohoda diskusiu o autorských právach, filme a hudbe. Diskusia je ďalšou aktivitou spoločného projektu zameraného na zmapovanie a podporu popularizácie kreatívneho priemyslu na Slovensku. Pre kreatívny priemysel je zásadnou práve téma práv duševného vlastníctva.

Osobitne na jednej strane hranica nevyhnutnej ochrany týchto práv, ktorá zabezpečuje rozvoj kreativity a na strane druhej hranica neprimeranej ochrany, pravidiel a podmienok, ktoré zapríčiňujú jej úpadok. Pozvanie do diskusie prijali Michal Kaščák, Michal Novinski, hudobný skladateľ, Juraj Čurný, hudobný publicista, Ondřej Trojan, režisér a producent, Zora Jaurová, odborníčka na kreatívny priemysel, Željko Sampor, copyright a Radoslav Kutaš, mediálny expert. Diskusiu bude moderovať Zuzana Mistríková. Kopír[ajt]ovanie nájdete na festivale Pohoda v sobotu od 19.10 hod. v Dobrej Krajine. .