Prečo kreatívna ekonomika ?

Prečo kreatívna ekonomika ?

23. marca 2011 [Bratislava] V Bratislave sa v piatok, 25. marca 2011 uskutoční seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika? Seminár má podporiť povedomie o dôležitosti kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore..