Kreovanie strategických priorít

Kreovanie strategických priorít

3. marca 2011 [Bratislava] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyzýva verejnosť na spoluprácu pri kreovaní strategických priorít. Verejná konzultácia je podľa informácií ministerstva otvorená súkromným osobám, verejným a súkromným organizáciám, profesijným združeniam, neziskovým organizáciám, miestnym a regionálnym autoritám, ministerstvám, relevantným orgánom v oblasti kultúry. Verejná konzultácia potrvá až do 31.3.2011 Príspevky do verejnej konzultácie možno pridať prostredníctvom internetovej stránky ministerstva kultúry..