Financovanie vedy a výskumu

Financovanie vedy a výskumu

9. februára 2011 [Brusel] Európska komisia zverejnila na verejnú konzultáciu zelenú knihu k financovaniu vedy a výskumu – Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ; uzávierka verejných konzultácií je 20. mája 2011 .