Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

11. januára 2011 [Brusel] Európska komisia zverejnila na verejnú konzultáciu správu Európskej komisie o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva; uzávierka verejných konzultácií je do 31. marca 2011.