Kreatívna Európa: nový systém záruk na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov

Kreatívna Európa: nový systém záruk na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov

Európska komisia v spolupráci s Európskym investičným fondom spustili novú iniciatívu na podporu malých a stredných podnikateľov v rámci kultúrnych a kreatívnych sektorov. Ide o záruky v hodnote 121 milliónov eur, ktoré budú sprístupnené pomocou investičných inštitúcií. Predpokladá sa, že týmto spôsobom by sa mali do konca roku 2020 generovať bankové úvery prevyšujúce hodnotu 600 miliónov eur.

Kultúrne a kreatívne sektory v EÚ zamestnávajú viac ako 7 milliónov ľudí a produkujú 4,2% HDP Európskej únie. Okrem toho sú tieto sektory dôležité aj pre rozmach iných ekonomických odvetví, ako napríklad turizmus alebo digitálne technológie. Napriek tomu je však prístup k financovaniu v kultúrnych a kreatívnych sektoroch často náročný, čo je dôvodom pre spustenie nového záručného mechanizmu.

Úlohou tohto projektu bude aj zabezpečiť finančným poradcom odborné znalosti o kľúčových prvkoch kultúrnych a kreatívnych sektorov, akými sú napríklad obchodné modely alebo hodnotenie úverového rizika v jednotlivých odvetviach.

Viac informácií.