Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

Vzhľadom na to, že minister kultúry, Marek Maďarič, bude počas predsedníctva Slovenskej republiky predsedať Rade Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru  a šport, Ministerstvo kultúry SR zverejnilo zoznam oblastí, ktoré vníma ako prioritné. Medzi tieto oblasti spadá audiovízia, kultúra a oblasť autorského práva.

V prípade audiovízie bude hlavným cieľom revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá je dôležitou súčasťou stratégie pre jednotný digitálny trh. Čo sa týka kultúry, prioritou bude preskúmanie pracovného plánu pre kultúru na roky 2015 až 2018, ako aj návrh Európskeho parlamentu a Rady o vyhlásení roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. V oblasti autorského práva bude pozornosť upriamená na nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR.