Afrika: Trendy kreatívnej ekonomiky

Afrika: Trendy kreatívnej ekonomiky

Správa zverejnená v rámci projektu Experience Africa odhalila, že podiel Afriky na globálnej kreatívnej ekonomike predstavuje len 1% ako aj to, že export kreatívneho tovaru narástol v Afrike medzi rokmi 2002 a 2010 iba o 0,6%. Aj napriek týmto číslam zostávajú odborníci optimistickí. Vzhľadom na to, že v roku 2008 kultúrny priemysel, ktorý je celostvetovo považovaný za jeden z najrýchlešie rastúcich sektorov globálnej ekonomiky, v Afrike narástol o 13,9 %, je vysoko pravdepodobné, že africká kreatívna ekonomika v najbližších rokoch zaznamená značný nárast.

Afrika sa môže pýšiť pozoruhodnou kultúrnou diverzitou. Odhaduje sa, že na kontinente s najväčším počtom krajín, ktorý obýva 15% svetovej populácie, sa nachádza zhruba 2000 rôznych etnických skupín a rozpráva sa tam 2000 až 3000 jazykmi. Okrem toho, v Afrike žije asi 200 millíonov ľudí vo veku 15 až 24 rokov. Práve vďaka bohatému kultúrnemu dedičstvu a vysokému počtu mladých ľudí má Afrika nielen veľký, zatiaľ nevyužitý kreatívny potenciáll, ale aj vyhliadky na inovatívne a podnikateľské stratégie, ktoré podporia vývoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu na kontinente.

Kreatívne mestá:

Creative Cities Network, projekt spustený organizáciou UNESCO v roku 2004 momentálne zahŕňa dve africké mestá, Brazzaville v Republike Kongo a Aswan v Egypte. Úlohou kreatívnych miest je podporiť socio-ekonomický a kultúrny vývoj pomocou kreatívneho priemyslu.  Mestu Brazzaville bol daný názov “Mesto hudby” a Aswan sa v roku 2005 stal prvým mestom remesiel a ľudového umenia.

Kultúrny turizmus:

Je všeobecne známe, že Afrika nemá veľký priemyselný sektor alebo vysoko rozvinuté poľnohospodárstvo, no už spomínané bohaté kultúrne dedičstvo je výraznou podporou pre turizmus. V roku 2012 prekročil po prvýkrát počet návštevníkov 50 milliónov a tak bolo v turizme vygenerovaných 26 milliárd eur. Rastúci príliv turistov má vplyv na vývoj infraštruktúry a stimuluje lokálne pracovné trhy. Práve vďaka turizmu sa môžu v posledných rokoch niektoré krajiny, ako napríklad Keňa, Nigéria, Sejšely alebo Kap Verdy, tešiť zrýchlenému ekonomickému rastu.

Móda

Africké látky a africká móda si získavajú čoraz väčšiu pozornosť na západnom trhu a medzi modnými návrhármi, a tak majú vplyv na globálne trendy. Módny priemysel stimuluje lokálnu ekonomiku tým, že vytvára nové pracovné miesta pre dizajnérov, výrobcov textílii, krajčírov a mnoho daľších. Okrem toho existuje aj niekoľko programov, ako napríklad The Clothing Bank alebo Fashion4Development, ktoré pomáhajú  ženám z lokálnych komunít založiť a neskôr udržať si vlastné podnikanie. V poslednej dobe expandoval aj Africký týždeň módy. Dnes sú africké textílie súčasťou svetových podujatí aj v mnohých mimoafrických mestách, napríklad v Toronte, New Yorku, Londýne, či v Los Angeles.

Filmový premysel

Pravdepodobne najlepším príkladom rastúceho filmového priemyslu v Afrike je Nollywood, teda Nigérsky filmový priemysel, ktorý momentálne predstavuje štvrtý najväčší sektor nigérskej ekonomiky. Nollywoodske filmy sú síce nájznámejšie filmy z Afriky, no početné festivaly afrického filmu na kontinente ako aj mimo neho sú dôkazom toho, že kinematografický potenciál je nielen tam, ale  v celej Afrike.

Hudobný priemysel

V oblasti hudobného priemyslu narastá počet platform pre distribúciu a zdieľanie africkej hudby. Jednou z nich je aj Music in Africa, vytvorená Siemens Stiftung a Goethe inštitútom v spolupráci s lokálnymi partnermi. Úlohou takýchto platforiem je stimulovať, propagovať a udržať rôznorodý hudobný sektor v Afrike, tým že poskytujú priestor pre zdieľanie informácií a zdrojov týkajúcich sa tohto konrétneho sektoru kreatívneho priemyslu.

Zdroj: Experience Africa.